Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7689 
(21)  Číslo prihlášky  45-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.04.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/00  A01N 65/00  A61K 8/97   
(54)  Názov  Rastlinný extrakt a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Opísané sú extrakty získané vylúhovaním rastlín v dimetylsulfoxide (CH3)2SO. Ten môže byť v extraktoch prítomný ako jediné rozpúšťadlo alebo v kombinácii s ďalšími rozpúšťadlami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.04.2020 
   Maximálna platnosť do  22.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.09.2016 09/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2017 02/2017 FG2K
 
PUV 45-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.04.2016 Typ Doručené
1a Opis 22.04.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.04.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 22.04.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.04.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.05.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.05.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.06.2016 Typ Doručené
5a Nároky na ochranu 08.06.2016 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.06.2016 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 15.07.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 15.07.2016 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 15.07.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 07.12.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.12.2016 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.02.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 18.10.2019 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 18.10.2019 Typ Doručené
PUV 45-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku