Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7689 
(21)  Číslo prihlášky  45-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.04.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/00  A01N 65/00  A61K 8/97   
(54)  Názov  Rastlinný extrakt a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Opísané sú extrakty získané vylúhovaním rastlín v dimetylsulfoxide (CH3)2SO. Ten môže byť v extraktoch prítomný ako jediné rozpúšťadlo alebo v kombinácii s ďalšími rozpúšťadlami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.04.2026 
   Maximálna platnosť do  22.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.09.2016 9/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2017 2/2017 FG2K
3 Licenčné zmluvy 07.01.2020 1/2020 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.08.2020 8/2020 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35751559 1 NUTRICON s.r.o. nevýlučná 05.12.2019 platná
 
PUV 45-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.05.2016 33,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.12.2019 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.05.2020 20,00 EUR
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 08.07.2020 300,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 18.11.2022 300,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 22.04.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.04.2016 Typ Doručené
Opis 22.04.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.04.2016 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.05.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.06.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.06.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.06.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.07.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 15.07.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.07.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.12.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.12.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.02.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 18.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 18.10.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 20.11.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise licencie 06.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 21.04.2020 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 29.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 29.04.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.05.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.05.2020 Typ Platba
všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 20.05.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 29.06.2020 Typ Odoslané
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 10.07.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 16.07.2020 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 25.08.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 24.11.2022 Typ Odoslané
PUV 45-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku