Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 42-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  42-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 3/02  B62K 19/00   
(54)  Názov  Nastaviteľný rám na bicykel 
(57)  Anotácia  Nastaviteľný rám na bicykel pozostáva z vrchného rámového dielu (10), spodného rámového dielu (11) a sedlovej rúrky (6), pričom spodný rámový diel (11) je vybavený rozoberateľným spojom (2), ktorý je určený na presunutie do rozoberateľných spojov (18, 12, 13), ktoré sú súčasťou spodného rámového dielu (11), a vrchný rámový diel (10) je vybavený rozoberateľným spojom (8), ktorý je určený na presunutie do pozície rozoberateľných spojov (19, 14, 15), ktoré sú súčasťou vrchného rámového dielu (10), čím je zmenená dĺžka rámu; spodný rámový diel (11) je vybavený rozoberateľným spojom (7), ktorý je určený na presunutie do rozoberateľných spojov (16, 17), ktoré sú súčasťou spodného rámového dielu (11), čím je zmenená výška rámu a uhol hlavovej rúrky (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Devonic s. r. o.; Zvolenská cesta 6889/23, Banská Bystrica;
Štalmach Michal; Halašova 2652/16, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štalmach Michal; Halašova 2652/16, Žilina 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 42-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.04.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 42-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 11.04.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.04.2022 Typ Doručené
Opis 11.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.06.2022 Typ Doručené
Anotácia 27.06.2022 Typ Doručené
Opis 27.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.07.2022 Typ Doručené
Anotácia 27.07.2022 Typ Doručené
Opis 27.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.07.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 05.10.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 06.10.2022 Typ Interné listy
Oznámenie inde neuvedené 24.10.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 25.10.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 42-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku