Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 42-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  42-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Trenažér nácviku násilných vstupov osôb do pozemných objektov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín 1; SK;
Imrich Tomáš, Ing. arch.; Inovecká 1137/4, 911 01 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín 1; SK;
Imrich Tomáš, Ing. arch.; Inovecká 1137/4, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 42-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 42-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 07.04.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 07.04.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1g Anotácia 07.04.2021 Typ Doručené
1h Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Typ Doručené
3 Oznámenie inde neuvedené 07.04.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.04.2021 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 12.04.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
PUV 42-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku