Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 40-2020
(11)  Utility Model Number  9172 
(21)  Application Number  40-2020 
(22)  Application Date  25.03.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  10.05.2021 
(51)  International Patent Classification  B23K 1/19   
(54)  Title  Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu a spájkovaný spoj so spájkou bez obsahu titánu 
(57)  Abstract  Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu sa uskutočňuje tak, že najskôr sa na spájkovanej hladkej ploche keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu laserovým mikroštruktúrovaním vytvára povrchová textúra s elementárnymi prvkami štvorcového tvaru veľkosti 1,5 mm až 3,0 mm x 1,5 mm až 3,0 mm s konverzným profilom s hustotou textúry 12,5 % až 51 % a hĺbkou textúry 0,05 až 0,2 mm. Následne sa na kovovú alebo keramickú časť spoja bez mikroštruktúrovania nanáša spájka bez obsahu titánu na báze Zn pri teplote od 250 °C do 450 °C a aplikuje sa aktívny ultrazvuk s frekvenciou 40 kHz. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.; Koniarekova 5863/4, 917 01 Trnava 1; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  25.03.2024 
   Utility Model Validity maximum until  25.03.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 40-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 40-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2020 Type Delivered
1a Opis 25.03.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 25.03.2020 Type Delivered
1c Výkresy 25.03.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 25.03.2020 Type Delivered
1e Plná moc 25.03.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.03.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 28.06.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 28.06.2020 Type Delivered
5b Opis 28.06.2020 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.06.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 04.09.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 04.09.2020 Type Delivered
7b Opis 04.09.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2020 Type Internal Letter
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.09.2020 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Type Delivered
10a Sprievodný list 06.11.2020 Type Delivered
10b Opis 06.11.2020 Type Delivered
11 rešeršná správa 16.12.2020 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 16.12.2020 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2020 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2020 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Type Sent document
PUV 40-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku