Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 4-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  4-2022 
(22)  Application Date  25.01.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  12.10.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  H02B 7/06   
(54)  Title  Nabíjací stĺpik 
(57)  Abstract  Stĺpik je vhodný na krátkodobé nabíjanie elektrických bicyklov, elektrických kolobežiek, elektrických skútrov a drobnej elektroniky, ako sú mobilné telefóny, tablety alebo powerbanky, a obsahuje štyri zásuvky (5) na 16 A a 230 V na dobíjanie elektrických zariadení, jednu zásuvku (6) na 16 A a 230 V a jednu zásuvku (7) na 32 A a 400 V na aplikácie, ako sú technické služby a údržba okolia. Stĺpik môže obsahovať aj dátový kábel, USB vstupy, mechanický zámok na elektrické bicykle alebo na iné zariadenia a prostriedky na platenie za spotrebovanú energiu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SITEL, spol. s r.o.; Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, Michle; CZ 
(72)  Inventor(s)  Novák Jan, Ing.; Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle; CZ 
(74)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.10.2022 19/2022 BA2K
 
PUV 4-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.02.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 4-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 25.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.01.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 25.01.2022 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.02.2022 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.02.2022 Type Payment
výzva na predloženie plnej moci 11.02.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 18.03.2022 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.03.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 21.03.2022 Type Delivered
Plná moc 21.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.07.2022 Type Delivered
Anotácia 11.07.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 11.07.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 11.07.2022 Type Delivered
Opis 11.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.07.2022 Type Delivered
Výkresy 11.07.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.08.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 24.08.2022 Type Delivered
Sprievodný list 24.08.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 14.09.2022 Type Sent document
PUV 4-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku