Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 4-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  4-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02B 7/06   
(54)  Názov  Nabíjací stĺpik 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SITEL, spol. s r.o.; Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, Michle; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Novák Jan, Ing.; Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 4-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.02.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.02.2022 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.02.2022 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 11.02.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.03.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.03.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2022 Typ Doručené
Anotácia 11.07.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.07.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.07.2022 Typ Doručené
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 11.07.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.08.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 14.09.2022 Typ Odoslané
PUV 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku