Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 39-2022
(11)  Utility Model Number  9656 
(21)  Application Number  39-2022 
(22)  Application Date  01.04.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.12.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.08.2022 
(45)  Publication of Registration Date  07.12.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.11.2022 
(51)  International Patent Classification  E01F 9/60   
(54)  Title  Zapojenie inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia a inteligentný cestný stĺpik 
(57)  Abstract  Zapojenie inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia je tvorené doskou plošného spoja (1) na osadenie obvodov (2) svetelnej navigácie s LED diódou, riadiaceho obvodu (3), komunikačného obvodu (4), senzorického bloku (7) a nabíjačky (8) s podpornými obvodmi. Nabíjačka (8) s podpornými obvodmi je výstupom pripojená na dobíjateľnú batériu (5) a vstupom je pripojená na solárny panel (6). Z LED diódy obvodu (2) svetelnej navigácie je vyvedený navigačný optovod (2.1). Riadiaci obvod (3) je prepojený s obvodom (2) svetelnej navigácie, komunikačným obvodom (4), dobíjateľnou batériou (5), obvodmi (8) nabíjačky a senzorickým blokom (7). Inteligentný cestný stĺpik s inteligentným cestným bezpečnostným zariadením je riešený tak, že na hornú časť (12) telesa cestného stĺpika je odnímateľne rozoberateľným spojom pripevnená dutá nadstavba (13) spolu s držiakom (14) solárneho panela (6), pričom v dutej nadstavbe (13) je uložená doska plošného spoja (1) inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia tak, že z časti dutej nadstavby (13) orientovanej kolmo na vozovku je vyvedený navigačný optovod (2.1) z LED diódy obvodu (2) svetelnej navigácie. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Domaracký Erik; Váhovce 51;
Domaracký Tomáš; Váhovce 51 
(72)  Inventor(s)  Domaracký Erik; Váhovce 51;
Domaracký Tomáš; Váhovce 51 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  01.04.2026 
   Utility Model Validity maximum until  01.04.2032 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 39-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 06.04.2022 17,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 39-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 01.04.2022 Type Delivered
Plná moc 01.04.2022 Type Delivered
Plná moc 01.04.2022 Type Delivered
Sprievodný list 01.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.12.2022 Type Sent document
PUV 39-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku