Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 38-2021
(11)  Utility Model Number  9401 
(21)  Application Number  38-2021 
(22)  Application Date  30.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.07.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.11.2021 
(51)  International Patent Classification  E01F 13/00  A47G 5/02   
(54)  Title  Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí 
(57)  Abstract  Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí pozostáva z krytu (1) navíjača plachty, ktorý je rozoberateľne spojený so stabilizačnými nohami (2), pričom tieto môžu byť rozoberateľne spojené s držiakmi (6) na zaistenie krycej steny o rôzne predmety nachádzajúce sa v mieste mimoriadnej udalosti, akými sú kolesá áut, stromy, oceľové zvodidlá a iné. Z krytu (1) navíjača plachty sa manuálne rozvíja krycia plachta (3), ktorá sa môže zachytiť o predmety alebo o záchytné oko (5) nasledujúceho krytu (1) navíjača plachty. Krycia plachta (3) sa sťahuje cez zabudovaný navíjač (7) do krytu (1) navíjača plachty, pričom kryt (1) navíjača plachty je zakrytý klobúkom (4). Celá konštrukcia je poskladateľná do prenosného, úložného a skladovateľného stavu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  endrius, s.r.o.; Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Solár Andrej, Ing.; Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.03.2025 
   Utility Model Validity maximum until  30.03.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 38-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 38-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2021 Type Delivered
1a Opis 30.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.03.2021 Type Delivered
1c Výkresy 30.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.04.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.04.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Type Delivered
5a Opis 14.06.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 14.06.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.06.2021 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 08.07.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 09.07.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.07.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.07.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Type Sent document
PUV 38-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku