Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 37-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  37-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 2/00   
(54)  Názov  Spôsob využitia odpadového adsorpčného vápenca najmä z výroby automobilov  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Považská cementáreň, a.s.; J. Kráľa -, 018 63 Ladce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martauz Pavel, Ing.; Nad tehelňou 2237/37, Trenčín;
Tvrdík Marcel, Ing.; Ľ. Štúra 14/19, Beluša;
Gach Ferdinand, Ing.; Záhradná ulica 155/22, Ladce;
Cvopa Branislav; Pod hájom 457/13, Ladce 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 37-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 17.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 37-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 01.04.2022 Typ Doručené
Opis 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 22.06.2022 Typ Doručené
PUV 37-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku