Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 36-2022
(11)  Utility Model Number  9653 
(21)  Application Number  36-2022 
(22)  Application Date  30.03.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  24.11.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.07.2022 
(45)  Publication of Registration Date  24.11.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  08.11.2022 
(51)  International Patent Classification  B25J 19/02  B25J 5/00  G08B 21/02  G08B 21/14  G08B 21/16  G08B 7/06   
(54)  Title  Zariadenie na prieskum nebezpečného prostredia 
(57)  Abstract  Zariadenie na prieskum nebezpečného prostredia, napríklad v prípade dopravnej nehody v tuneli, je tvorené sférickým robotom (1), ktorý sa skladá z riadiacej časti (2), meracej časti (3), napájacej časti (4), ďalej z komunikačného kanála (9) a zobrazovaco-riadiaceho zariadenia (12). Riadiaca časť (2) je tvorená platformou (14), na ktorej sú umiestené mikropočítač (5), pohonný mechanizmus (7) a snímače (8) polohy. Meracia časť (3) je tvorená mikropočítačom (6) na spracovanie dát a výsuvným ramenom (10) priamo spojeným s meracou hlavou (11) so snímačmi, ktorá je vysúvaná vysúvacím mechanizmom (10b) zo sférického robota (1) na určitý čas, a to len počas merania. Údaje zo sférického robota (1) sa odosielajú cez komunikačný kanál (9) do zobrazovaco-riadiaceho zariadenia (12), prípadne sa dáta môžu odosielať aj do pozemnej stanice (13), ktorá je pripojená na klaud. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Hruboš Marián, Ing., PhD.; Minčolská 2349/15, Vrútky;
Bujňák Marek, Ing.; Brezovica 430;
Nemec Dušan, Ing.; Trnavská 1358/15, Žilina;
Pirník Rastislav, Ing.; Komenského 1140/18, Kysucké Nové Mesto;
Kuchár Pavol; Brodňanská 124/29, Žilina;
Gregor Michal, Ing., PhD.; Rosina 944 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.03.2026 
   Utility Model Validity maximum until  30.03.2032 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 36-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.04.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 36-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 30.03.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 30.03.2022 Type Delivered
Opis 30.03.2022 Type Delivered
Plná moc 30.03.2022 Type Delivered
Výkresy 30.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 23.06.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Type Sent document
PUV 36-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku