Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 36-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  36-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 19/02  B25J 5/00  G08B 21/02  G08B 21/14  G08B 21/16  G08B 7/06   
(54)  Názov  Zariadenie na prieskum nebezpečného prostredia 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hruboš Marián, Ing., PhD.; Minčolská 2349/15, Vrútky;
Bujňák Marek, Ing.; Brezovica 430;
Nemec Dušan, Ing.; Trnavská 1358/15, Žilina;
Pirník Rastislav, Ing.; Komenského 1140/18, Kysucké Nové Mesto;
Kuchár Pavol; Brodňanská 124/29, Žilina;
Gregor Michal, Ing., PhD.; Rosina 944 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 36-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 36-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 30.03.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.03.2022 Typ Doručené
Opis 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 36-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku