Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 36-2021
(11)  Utility Model Number  9387 
(21)  Application Number  36-2021 
(22)  Application Date  31.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  24.11.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.07.2021 
(45)  Publication of Registration Date  24.11.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  09.11.2021 
(51)  International Patent Classification  E03D 1/00  E03C 1/01  E03C 1/12  E03C 1/122  E03B 1/04   
(54)  Title  Zariadenie na šetrenie vody 
(57)  Abstract  Zariadenie na šetrenie vody obsahuje nádržku na odpadovú vodu vybavenú odvetraním a privdzušnením, ktorá je pripojená cez protizápachový sifón k odpadovému potrubiu umývadla v mieste za sifónom umývadla, v nádržke na odpadovú vodu je umiestnené filtračné sito odpadovej vody a ponorné čerpadielko, cez ktoré je nádržka na odpadovú vodu pripojená k splachovacej nádržke WC, pričom ponorné čerpadielko je pripojené k zdroju napätia a elektronickému riadiacemu členu, ktorý obsahuje bezdrôtový prijímač na spínanie a časové ovládanie ponorného čerpadielka. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.03.2025 
   Utility Model Validity maximum until  31.03.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 36-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 36-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2021 Type Delivered
1a Opis 31.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 31.03.2021 Type Delivered
1c Anotácia 31.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 31.03.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 31.03.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.04.2021 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 23.04.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 11.06.2021 Type Delivered
7a Opis 11.06.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2021 Type Internal Letter
9 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Type Delivered
9a Opis 14.06.2021 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 14.06.2021 Type Delivered
9c Anotácia 14.06.2021 Type Delivered
10 rešeršná správa 07.07.2021 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 07.07.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 07.07.2021 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 07.07.2021 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2021 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Type Sent document
PUV 36-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku