Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 36-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  36-2021 
(22)  Application Date  31.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E03B 1/00   
(54)  Title  Zariadenie na šetrenie vody 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 36-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 36-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2021 Type Delivered
1a Opis 31.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 31.03.2021 Type Delivered
1c Anotácia 31.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 31.03.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 31.03.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.04.2021 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 23.04.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 11.06.2021 Type Delivered
7a Opis 11.06.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2021 Type Internal Letter
9 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Type Delivered
9a Opis 14.06.2021 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 14.06.2021 Type Delivered
9c Anotácia 14.06.2021 Type Delivered
PUV 36-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku