Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 36-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9387 
(21)  Číslo prihlášky  36-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03D 1/00  E03C 1/01  E03C 1/12  E03C 1/122  E03B 1/04   
(54)  Názov  Zariadenie na šetrenie vody 
(57)  Anotácia  Zariadenie na šetrenie vody obsahuje nádržku na odpadovú vodu vybavenú odvetraním a privdzušnením, ktorá je pripojená cez protizápachový sifón k odpadovému potrubiu umývadla v mieste za sifónom umývadla, v nádržke na odpadovú vodu je umiestnené filtračné sito odpadovej vody a ponorné čerpadielko, cez ktoré je nádržka na odpadovú vodu pripojená k splachovacej nádržke WC, pričom ponorné čerpadielko je pripojené k zdroju napätia a elektronickému riadiacemu členu, ktorý obsahuje bezdrôtový prijímač na spínanie a časové ovládanie ponorného čerpadielka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bezák Jozef; Ozorovská nová 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.03.2025 
   Maximálna platnosť do  31.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 36-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 36-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 31.03.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 31.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 31.03.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.04.2021 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 23.04.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 11.06.2021 Typ Doručené
7a Opis 11.06.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2021 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Typ Doručené
9a Opis 14.06.2021 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 14.06.2021 Typ Doručené
9c Anotácia 14.06.2021 Typ Doručené
10 rešeršná správa 07.07.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 07.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 07.07.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 07.07.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Typ Odoslané
PUV 36-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku