Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 35-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8690 
(21)  Číslo prihlášky  35-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 95/00  A01K 83/06  A01K 91/08   
(54)  Názov  Olovené závažie na rybolov 
(57)  Anotácia  Rybárske olovené závažie má tvar zrezaného kužeľa, pričom jeho osou je vyhotovený odstupňovaný otvor, v podstave a širšej časti oloveného závažia (1) je vyhotovená dutina (5) na návnadu (6) s rybárskym obratlíkom (7) a rybárskym háčikom, pričom na dutinu (5) nadväzuje širší otvor (2) a do hornej podstavy oloveného závažia vyúsťuje tenší otvor (2'); v širšom otvore (2) a tenšom otvore (2') je umiestnená rovnako odstupňovaná slamka (3), pričom na tenšiu časť slamky (3) vytŕčajúcu nad hornú podstavu oloveného závažia (1) je nasunutý gumený konektor (4); rybársky vlasec prechádza odstupňovanou slamkou (3) s gumeným konektorom (4) a oloveným závažím (1), kde na konci oloveného závažia (1) je rybárskou pastou (8) v dutine (5) fixovaná návnada (6) s rybárskym háčikom, pričom rybársky obratlík (7) je umiestnený do odstupňovanej slamky (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magula Martin; Opatovská 500/9, Hliník nad Hronom 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magula Martin; Opatovská 500/9, 966 01 Hliník nad Hronom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 9/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
 
PUV 35-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.03.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 35-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.03.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.03.2019 Typ Doručené
Opis 20.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.03.2019 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.04.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.07.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.07.2019 Typ Doručené
Opis 11.07.2019 Typ Doručené
Výkresy 11.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.07.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 22.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 23.07.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 23.07.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.09.2022 Typ Odoslané
PUV 35-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku