Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 35-2009
(11)  Utility Model Number  5462 
(21)  Application Number  35-2009 
(22)  Application Date  30.04.2009 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.06.2010 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.12.2009 
(45)  Publication of Registration Date  07.06.2010 
(47)  Date of registration and making available to the public  20.04.2010 
(51)  International Patent Classification  G01K 7/16  G01K 17/00  F24D 19/00   
(54)  Title  Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov 
(57)  Abstract  Predmetom úžitkového vzoru je spôsob využitia nelineárnych elektrických charakteristík závislých od teploty pri termistroch a spôsob ich priradenia k vykurovacím telesám tak, že závislosť výstupného signálu zo snímačov od teploty vykurovacieho telesa zodpovedá závislosti prenosu tepla z vykurovacieho telesa do miestnosti, pričom výstupný signál je súčasne úmerný tepelnému výkonu vykurovacích telies. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Schwartz Ladislav, doc. Ing., PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK;
Perko Pavol, Ing.; Železničná 54, 010 03 Žilina - Budatín; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  30.04.2013 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.04.2013 
   Utility Model Validity maximum until  30.04.2019 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.12.2009 12/2009 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.06.2010 06/2010 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 08.01.2014 01/2014 MK2K
 
PUV 35-2009
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 35-2009
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 30.04.2009 Type Delivered
1a Opis 30.04.2009 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.04.2009 Type Delivered
1c Anotácia 30.04.2009 Type Delivered
1d Výkresy 30.04.2009 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2009 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2009 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 11.09.2009 Type Delivered
4a Opis 11.09.2009 Type Delivered
4b Nároky na ochranu 11.09.2009 Type Delivered
4c Anotácia 11.09.2009 Type Delivered
4d Výkresy 11.09.2009 Type Delivered
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.10.2009 Type Internal Letter
6 rešeršná správa 08.10.2009 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 08.10.2009 Type Sent document
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.10.2009 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.10.2009 Type Internal Letter
10 záznam o ukončení konania o PÚV 22.03.2010 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.03.2010 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.06.2010 Type Sent document
PUV 35-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku