Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 34-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  34-2021 
(22)  Application Date  29.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  C08L 95/00   
(54)  Title  Spôsob spracovania odpadu z cigariet 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EcoButt s.r.o.; Dr. Jánskeho 25, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Repáň Hugo; Dr. Jánskeho 25, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 34-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 34-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.03.2021 Type Delivered
1a Opis 29.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 29.03.2021 Type Delivered
1c Výkresy 29.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.03.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.04.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Type Delivered
5a Opis 19.07.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 19.07.2021 Type Delivered
5c Anotácia 19.07.2021 Type Delivered
5d Výkresy 19.07.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 14.11.2021 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 14.11.2021 Type Delivered
7b Opis 14.11.2021 Type Delivered
7c Nároky na ochranu 14.11.2021 Type Delivered
7d Anotácia 14.11.2021 Type Delivered
7e Výkresy 14.11.2021 Type Delivered
7f Identifikátor osoby 14.11.2021 Type Delivered
7g Identifikátor osoby 14.11.2021 Type Delivered
7h Identifikátor osoby 14.11.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.11.2021 Type Internal Letter
PUV 34-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku