Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 34-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  34-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 95/00   
(54)  Názov  Spôsob využitia odpadu z cigariet na výrobu recyklovaného produktu pre stavebný priemysel. 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EcoButt s.r.o.; Dr. Jánskeho 25, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Repáň Hugo; Dr. Jánskeho 25, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 34-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 34-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.03.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
5a Opis 19.07.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.07.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 19.07.2021 Typ Doručené
5d Výkresy 19.07.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 34-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku