Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 34-2017
(11)  Utility Model Number  8017 
(21)  Application Number  34-2017 
(22)  Application Date  09.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.02.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.08.2017 
(45)  Publication of Registration Date  05.02.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.12.2017 
(51)  International Patent Classification  B63B 43/12   
(54)  Title  Loď s výplňou dutých teliesok  
(57)  Abstract  Loď je vybavená výplňami z dutých teliesok, ktoré sú navzájom pospájané vo veľkom množstve až do niekoľko miliónov kusov a sú umiestnené v podpalubí, čím môžu pomôcť, aby sa loď udržala nad hladinou, ak by sa do lode dostala voda vo väčšom množstve. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kuric Kornel; Chalúpkova, 022 04 Čadca 4; SK 
(72)  Inventor(s)  Kuric Kornel; Chalúpkova, 022 04 Čadca 4; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  09.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  09.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 34-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 34-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.02.2017 Type Delivered
1a Opis 09.02.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.02.2017 Type Delivered
1c Anotácia 09.02.2017 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.02.2017 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2017 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 22.03.2017 Type Delivered
4a Opis 22.03.2017 Type Delivered
4b Nároky na ochranu 22.03.2017 Type Delivered
4c Anotácia 22.03.2017 Type Delivered
5 Doplnenie materiálov 27.03.2017 Type Delivered
5a Opis 27.03.2017 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 27.03.2017 Type Delivered
5c Anotácia 27.03.2017 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2017 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 24.04.2017 Type Delivered
7a Opis 24.04.2017 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 24.04.2017 Type Delivered
7c Anotácia 24.04.2017 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2017 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 05.06.2017 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 05.06.2017 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.06.2017 Type Internal Letter
11 rešeršná správa 08.06.2017 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 09.06.2017 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2017 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 12.06.2017 Type Internal Letter
15 záznam o ukončení konania o PÚV 14.11.2017 Type Internal Letter
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.11.2017 Type Internal Letter
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.02.2018 Type Sent document
PUV 34-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku