Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 34-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8017 
(21)  Číslo prihlášky  34-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63B 43/12   
(54)  Názov  Loď s výplňou dutých teliesok  
(57)  Anotácia  Loď je vybavená výplňami z dutých teliesok, ktoré sú navzájom pospájané vo veľkom množstve až do niekoľko miliónov kusov a sú umiestnené v podpalubí, čím môžu pomôcť, aby sa loď udržala nad hladinou, ak by sa do lode dostala voda vo väčšom množstve. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kuric Kornel; Chalúpkova, 022 04 Čadca 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuric Kornel; Chalúpkova, 022 04 Čadca 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  09.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.02.2021 
   Maximálna platnosť do  09.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 34-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 34-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 09.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 09.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 22.03.2017 Typ Doručené
4a Opis 22.03.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 22.03.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 22.03.2017 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 27.03.2017 Typ Doručené
5a Opis 27.03.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 27.03.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 27.03.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 24.04.2017 Typ Doručené
7a Opis 24.04.2017 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 24.04.2017 Typ Doručené
7c Anotácia 24.04.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 05.06.2017 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 05.06.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.06.2017 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 08.06.2017 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 09.06.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2017 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 12.06.2017 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 14.11.2017 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.11.2017 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.02.2018 Typ Odoslané
PUV 34-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku