Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 33-92
(11)  Číslo úžitkového vzoru  16 
(21)  Číslo prihlášky  33-92 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.11.1991 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.12.1992 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.1993 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.1992 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 21/00  B32B 21/08   
(54)  Názov  Plošný dílec, zejména pro nábytek 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOMI; Brno; CZ;
Herold Miloš; Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrdlička Tomáš; Dolnopolní 5, 61400 Brno; CZ;
Herold Miloš; Veletržní 7, 60300 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  25.11.1995 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.11.1995 
   Maximálna platnosť do  25.11.2001 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 11.08.1993 2/1993 FG2K
 
PUV 33-92
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 33-92
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
*Neidentifikovaný dokument 25.11.1991 Typ Doručené
PUV 33-92
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku