Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 33-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  33-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 1/00   
(54)  Názov  Chránené dátové úložisko s integrovaným pamäťovým blokom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHDU s.r.o.; Vígľašská 3012/10, 851 07 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Genšor Štefan, Ing.; Hattalova 44, 029 01 Námestovo 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o.; Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 33-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 33-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.03.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
1d Doklad o prevode 18.03.2019 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Typ Doručené
1f Výkresy 18.03.2019 Typ Doručené
1g Anotácia 18.03.2019 Typ Doručené
1h Nároky na ochranu 18.03.2019 Typ Doručené
1i Opis 18.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.03.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.2019 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.05.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.08.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.08.2019 Typ Doručené
8b Oznámenie k poplatkom 27.08.2019 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.09.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 15.10.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 08.11.2019 Typ Odoslané
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2019 Typ Platba
PUV 33-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku