Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 32-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  32-2021 
(22)  Application Date  25.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B32B 17/00   
(54)  Title  Technické riešenie sa týka použitia odpadových dosiek hrúbky 3 a 5mm, ktoré vznikajú ako odpad v automobilovom priemysle na výrobu záhonov na pestovanie zeleniny, byliniek a kvetov a taktiež detských pieskových ihrísk. Zloženie dosiek je nasledovné- sklenené vlákno zlisované z oboch strán polyetylénovou, alebo polypropylénovou fóliou.  
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(72)  Inventor(s)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 32-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 32-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2021 Type Delivered
1a Opis 25.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 25.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.04.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Type Sent document
PUV 32-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku