Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 32-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  32-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Technické riešenie sa týka použitia odpadových dosiek hrúbky 3 a 5mm, ktoré vznikajú ako odpad v automobilovom priemysle na výrobu záhonov na pestovanie zeleniny, byliniek a kvetov a taktiež detských pieskových ihrísk. Zloženie dosiek je nasledovné- sklenené vlákno zlisované z oboch strán polyetylénovou, alebo polypropylénovou fóliou.  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 32-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 32-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.04.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2021 Typ Platba
PUV 32-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku