Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 31-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  31-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2020-37320 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 3/00   
(54)  Názov  Čap slnečnej clony 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LUKOV Plast spol. s r.o.; Zámecká 191, Český Dub IV, 463 43 Český Dub; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Drahota Jan; Za Humny 392, 463 12 Liberec, Liberec XXIII-Doubí; CZ;
Denton Jan; V Koutě 183, 463 31 Mníšek, Fojtka; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 31-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 31-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 12.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 12.03.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 12.03.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 12.03.2021 Typ Doručené
1f Doklad o práve prednosti 12.03.2021 Typ Doručené
1g Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.03.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.03.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume - nepriznanie práva prednosti 26.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.03.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.04.2021 Typ Doručené
8a Opis 09.04.2021 Typ Doručené
8b Výkresy 09.04.2021 Typ Doručené
8c Výkresy 09.04.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.04.2021 Typ Interné listy
PUV 31-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku