Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 31-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  31-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63C 7/00  B63C 7/26   
(54)  Názov  Záchranný a zásobovací plavidlový systém s pripojeným havarovaným plavidlom a spôsob jeho činnosti 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 31-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.03.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 13.03.2020 Typ Doručené
1c Opis 13.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 13.03.2020 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 13.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.03.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.06.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 22.07.2020 Typ Doručené
6a Opis 22.07.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 22.07.2020 Typ Doručené
6c Anotácia 22.07.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume vecné chyby 10.09.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.11.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2021 Typ Doručené
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 27.01.2021 Typ Odoslané
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2021 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Typ Doručené
12a Anotácia 17.03.2021 Typ Doručené
12b Opis 17.03.2021 Typ Doručené
12c Nároky na ochranu 17.03.2021 Typ Doručené
PUV 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku