Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 30-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  30-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  DE 20 2020 105 198.9 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.09.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DT 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 39/00   
(54)  Názov  Sanitárny viacnásobný adaptér 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otto Haas KG; Giessener Strasse 5, 905 27 Nuremberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haas Thomas; Hasengarten 10, 910 74 Herzogenaurach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 30-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 30-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1g Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1h Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1i Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1j Výkresy 04.03.2021 Typ Doručené
1k Obrázok k anotácii 04.03.2021 Typ Doručené
1l Doklad o práve prednosti 04.03.2021 Typ Doručené
1m Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 10.03.2021 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 10.03.2021 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 10.03.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.03.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.05.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Doručené
8 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 26.07.2021 Typ Odoslané
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.08.2021 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.09.2021 Typ Doručené
PUV 30-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku