Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 3-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  3-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BR1020180104047 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/00   
(54)  Názov  COOLING COMPRESSOR COMPRISING PROTECTION ARRANGEMENT FOR ELECTRICAL CONNECTIONS 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Whirpool S.A.; Avenida das Nações Unidas 12995 32° andar Brooklin Novo, 04578-000 Sao Paulo - SP; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 3-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 3-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zmenu európskej patentovej prihlášky na národnú prihlášku úžitkového vzoru 01.10.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 07.01.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 07.01.2021 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 07.01.2021 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 07.01.2021 Typ Doručené
2d Plná moc 07.01.2021 Typ Doručené
2e Opis 07.01.2021 Typ Doručené
2f Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.01.2021 Typ Platba
4 28 Doplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.05.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 26.05.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 31.05.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.08.2021 Typ Platba
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.08.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.09.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 29.09.2021 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 30.09.2021 Typ Odoslané
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2021 Typ Platba
PUV 3-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku