Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 282-99
(11)  Číslo úžitkového vzoru 
(21)  Číslo prihlášky  282-99 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.1999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.02.2000 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60S 9/00   
(54)  Názov  Stabilizácia nadstavby mobilného podvozku 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaššovic Ivan, Ing.; Pádivého 7, 911 01 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaššovic Ivan, Ing.; Pádivého 7, 911 01 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mrenica Jaroslav, Ing.; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  29.10.2006 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.10.2006 
   Maximálna platnosť do  29.10.2009 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
PUV 282-99
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
27 za utajenie/odtajnenie 04.11.1999 1 000,00 SKK
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.11.1999 600,00 SKK
90 Poplatok 22.11.1999 100,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 27.10.2003 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 282-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.1999 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 10.11.1999 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.1999 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.11.1999 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.02.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.10.2003 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 29.10.2003 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 06.11.2003 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.09.2015 Typ Platba
90 Poplatok 09.09.2015 Typ Platba
27 za utajenie/odtajnenie 09.09.2015 Typ Platba
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2015 Typ Interné listy
PUV 282-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku