Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 282-99
(11)  Utility Model Number 
(21)  Application Number  282-99 
(22)  Application Date  29.10.1999 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public  01.02.2000 
(51)  International Patent Classification  B60S 9/00   
(54)  Title  Stabilizácia nadstavby mobilného podvozku 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kaššovic Ivan, Ing.; Pádivého 7, 911 01 Trenčín; SK 
(72)  Inventor(s)  Kaššovic Ivan, Ing.; Pádivého 7, 911 01 Trenčín; SK 
(74)  Attorney(s)  Mrenica Jaroslav, Ing.; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  29.10.2006 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  29.10.2006 
   Utility Model Validity maximum until  29.10.2009 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
PUV 282-99
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
27 za utajenie/odtajnenie 04.11.1999 1 000,00 SKK
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.11.1999 600,00 SKK
90 Poplatok 22.11.1999 100,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 27.10.2003 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 282-99
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.1999 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 10.11.1999 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.1999 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 23.11.1999 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.02.2000 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.10.2003 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 29.10.2003 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 06.11.2003 Type Sent document
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.09.2015 Type Payment
90 Poplatok 09.09.2015 Type Payment
27 za utajenie/odtajnenie 09.09.2015 Type Payment
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2015 Type Internal Letter
PUV 282-99
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku