Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9645 
(21)  Číslo prihlášky  28-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 9/00  A47L 9/24   
(54)  Názov  Príručné vrecko na vysávač 
(57)  Anotácia  Príručné vrecko na vysávač tvorí telo (1) vrecka, ktoré sa pripojí na nasávaciu hadicu (2) pomocou minimálne troch úchytov (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zábavčík Andrej, Ing.; Tematínska ulica 1987/10, Nové Mesto nad Váhom 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zábavčík Andrej, Ing.; Tematínska ulica 1987/10, Nové Mesto nad Váhom 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.03.2026 
   Maximálna platnosť do  08.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 28-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 14.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.03.2022 Typ Doručené
Opis 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 25.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Anotácia 22.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 22.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 28.06.2022 Typ Odoslané
PUV 28-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku