Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  28-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 37/00   
(54)  Názov  Prípravok na aplikáciu antikorózneho vosku 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK;
Kotus Martin, doc., Ing., PhD.; Partizánska 1835/27, 069 01 Snina; SK;
Baláži Juraj, Ing., PhD.; Preseľany 87, 956 12 Preseľany; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343, 951 07 Čechynce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 28-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.03.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 01.03.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 01.03.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 01.03.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 01.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 02.03.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.03.2021 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 11.03.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 11.03.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.03.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 04.06.2021 Typ Doručené
7a Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.06.2021 Typ Doručené
7b Opis 04.06.2021 Typ Doručené
7c Výkresy 04.06.2021 Typ Doručené
7d Nároky na ochranu 04.06.2021 Typ Doručené
7e Anotácia 04.06.2021 Typ Doručené
7f Obrázok k anotácii 04.06.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.06.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 23.07.2021 Typ Doručené
9a Opis 23.07.2021 Typ Doručené
9b Výkresy 23.07.2021 Typ Doručené
9c Nároky na ochranu 23.07.2021 Typ Doručené
9d Anotácia 23.07.2021 Typ Doručené
9e Obrázok k anotácii 23.07.2021 Typ Doručené
9f Príloha inde neuvedená 23.07.2021 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.08.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 06.09.2021 Typ Doručené
11a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
11b Výkresy 06.09.2021 Typ Doručené
11c Nároky na ochranu 06.09.2021 Typ Doručené
11d Anotácia 06.09.2021 Typ Doručené
11e Obrázok k anotácii 06.09.2021 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.10.2021 Typ Interné listy
PUV 28-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku