Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  28-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/00   
(54)  Názov  Verejné bezpečnostné systémové zapojenie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 28-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.03.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.03.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 11.03.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 11.03.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 11.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2019 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 11.03.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 18.03.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 20.03.2019 Typ Doručené
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.03.2019 Typ Platba
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.04.2019 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 19.07.2019 Typ Doručené
9a Výkresy 19.07.2019 Typ Doručené
9b Obrázok k anotácii 19.07.2019 Typ Doručené
10 Výpoveď plnej moci 19.09.2019 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 06.11.2019 Typ Odoslané
PUV 28-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku