Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 279-99
(11)  Číslo úžitkového vzoru  10 
(21)  Číslo prihlášky  279-99 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.10.1999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.06.2000 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23B 4/00   
(54)  Názov  Nepravý losos v oleji 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RYBA, s. r. o.; Košická 4, 825 15 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krtilová Dagmar,, MVDr.; Mamateyova 3, 851 04 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan; Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.10.2009 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.10.2009 
   Maximálna platnosť do  28.10.2009 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
PUV 279-99
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
90 Poplatok 04.11.1999 200,00 SKK
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.11.1999 1 400,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.11.2002 3 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 03.11.2005 6 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 279-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť inde neuvedená 28.10.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.10.1999 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.11.1999 Typ Odoslané
Urgencia 13.04.2000 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.07.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.11.2002 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 20.11.2002 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.11.2002 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 31.10.2005 Typ Doručené
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 07.11.2005 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 10.11.2005 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2015 Typ Interné listy
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2015 Typ Platba
90 Poplatok 10.09.2015 Typ Platba
PUV 279-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku