Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 270-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  270-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/00   
(54)  Názov  Zapojenie komunikačného systému na prepravu tovaru 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIETOR, s.r.o.; Fraňa Kráľa 288, 032 03 Liptovský Ján; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Körner Jakub; Fraňa Kráľa 288, 032 03 Liptovský Ján; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 270-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 270-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2017 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 08.12.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 08.12.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 08.12.2017 Typ Doručené
1e Opis 08.12.2017 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 08.12.2017 Typ Doručené
1g Výkresy 08.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.12.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 25.07.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.09.2018 Typ Doručené
5a Opis 27.09.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume vecné chyby 07.08.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.10.2019 Typ Doručené
9 rozhodnutie o zamietnutí 03.02.2020 Typ Odoslané
10 Podanie rozkladu 02.03.2020 Typ Doručené
12 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.05.2020 Typ Odoslané
13 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 01.06.2020 Typ Interné listy
14 protokol o rokovaní komisie 01.06.2020 Typ Interné listy
15 protokol o hlasovaní komisie 02.06.2020 Typ Interné listy
16 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 03.06.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť inde neuvedená 17.07.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 17.07.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť inde neuvedená 17.07.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 17.07.2020 Typ Doručené
19 Podanie rozkladu 17.07.2020 Typ Doručené
19a Odôvodnenie rozkladu 17.07.2020 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 17.08.2020 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 23.10.2020 Typ Doručené
22 Rozhodnutie o pokračovaní v konaní/uvedení do predošlého stavu (do zápisu) 07.04.2021 Typ Odoslané
PUV 270-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku