Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 27-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  27-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63H 37/00   
(54)  Názov  Demolačný darček s darovaným predmetom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ondračka Jaroslav; Horná Súča 82, 913 33 Horná Súča; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondračka Jaroslav; Horná Súča 82, 913 33 Horná Súča; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 27-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.02.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 26.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 01.03.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2021 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 30.06.2021 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 30.06.2021 Typ Doručené
7b Opis 30.06.2021 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 30.06.2021 Typ Doručené
7d Anotácia 30.06.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2021 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania 11.10.2021 Typ Odoslané
PUV 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku