Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 264-2017
(11)  Utility Model Number  8312 
(21)  Application Number  264-2017 
(22)  Application Date  04.12.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.12.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.07.2018 
(45)  Publication of Registration Date  03.12.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  06.11.2018 
(51)  International Patent Classification  F27D 25/00  F23J 3/00  F27B 7/20   
(54)  Title  Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky 
(57)  Abstract  Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky sa skladá z viacerých častí, ktoré sa nasunú na spaľovaciu rotačnú komoru (6) horáka. Vodiace krúžky (3) sa nasunú na rotačnú komoru (6) a prispôsobujú sa priemeru horáka. Zaisťujú uloženie posuvných rozrušovačov (4) usadenín. Rozrušovače (4) využívajú existujúce drážky spaľovacej komory, cez ktorú je privádzaný sekundárny vzduch. Rozrušovače (4) sú vybavené pozdĺžnymi výstupkami (5), ktoré zasahujú cez stenu spaľovacej rotačnej komory (6) až do aktívnej zóny horenia v horáku. Posúvaním rozrušovačov (4) dochádza k pohybu horiaceho paliva v spaľovacej rotačnej komore (6), čím sa znižuje pravdepodobnosť tvorby usadenín v nej. Spätný pohyb rozrušovačov (4) a ich vracanie sa do východiskovej polohy je zabezpečené pružinami (7). Pevná časť (1) zariadenia je prichytená na montážnej prírube horáka. Pevná časť (1) obsahuje tvarové prvky (2), ktoré zabezpečujú posúvanie rozrušovačov (4) na základe rotačného pohybu spaľovacej rotačnej komory (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Ďurčanský Peter, Ing., PhD.; Ďurčiná 33, 015 01 Rajec; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  04.12.2021 
   Utility Model Validity maximum until  04.12.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 264-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 264-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2017 Type Delivered
1a Plná moc 04.12.2017 Type Delivered
1b Opis 04.12.2017 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 04.12.2017 Type Delivered
1d Výkresy 04.12.2017 Type Delivered
1e Anotácia 04.12.2017 Type Delivered
1f Obrázok k anotácii 04.12.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.12.2017 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.01.2018 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 26.02.2018 Type Delivered
5a Opis 26.02.2018 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 26.02.2018 Type Delivered
5c Výkresy 26.02.2018 Type Delivered
5d Anotácia 26.02.2018 Type Delivered
5e Obrázok k anotácii 26.02.2018 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2018 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 25.04.2018 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 26.04.2018 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 25.04.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2018 Type Sent document
12 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2018 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.11.2018 Type Sent document
PUV 264-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku