Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 26-2020
(11)  Utility Model Number  9111 
(21)  Application Number  26-2020 
(22)  Application Date  03.03.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.04.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2020 
(45)  Publication of Registration Date  14.04.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.03.2021 
(51)  International Patent Classification  F02B 75/00  F02B 41/06   
(54)  Title  Pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora 
(57)  Abstract  Medzi dva klasické štvortaktné valce (1) a (3) so vzájomným posunom o 360° na kľukovom hriadeli (10) je umiestnený dvojtaktný pasívny valec (2) s posunom o 90° dozadu oproti pracovnému valcu (1), striedavo poháňaný tlakom plynov z konca pracovného taktu pracovných valcov (1) a (3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  03.03.2024 
   Utility Model Validity maximum until  03.03.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
 
PUV 26-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 26-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2020 Type Delivered
1a Opis 03.03.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 03.03.2020 Type Delivered
1c Anotácia 03.03.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 03.03.2020 Type Delivered
1e Výkresy 03.03.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.03.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.03.2020 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.03.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 01.06.2020 Type Delivered
6a Opis 01.06.2020 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 01.06.2020 Type Delivered
6c Anotácia 01.06.2020 Type Delivered
6d Príloha inde neuvedená 01.06.2020 Type Delivered
6e Výkresy 01.06.2020 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2020 Type Sent document
9 záznam z rokovania 17.08.2020 Type Internal Letter
10 Odpoveď na správu úradu 08.09.2020 Type Delivered
10a Opis 08.09.2020 Type Delivered
10b Nároky na ochranu 08.09.2020 Type Delivered
10c Anotácia 08.09.2020 Type Delivered
10d Výkresy 08.09.2020 Type Delivered
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2020 Type Internal Letter
12 rešeršná správa 09.10.2020 Type Internal Letter
13 výsledok rešerše 09.10.2020 Type Internal Letter
14 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2020 Type Sent document
15 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2020 Type Internal Letter
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2021 Type Internal Letter
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Type Sent document
PUV 26-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku