Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 26-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  26-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/00  F02B 41/06   
(54)  Názov  Pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora 
(57)  Anotácia  Medzi dva klasické štvortaktné valce (1) a (3) so vzájomným posunom o 360° na kľukovom hriadeli (10) je umiestnený dvojtaktný pasívny valec (2) s posunom o 90° dozadu oproti pracovnému valcu (1), striedavo poháňaný tlakom plynov z konca pracovného taktu pracovných valcov (1) a (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.03.2024 
   Maximálna platnosť do  03.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
 
PUV 26-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 26-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.03.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 03.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 03.03.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 03.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.03.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.03.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.03.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.06.2020 Typ Doručené
6a Opis 01.06.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 01.06.2020 Typ Doručené
6c Anotácia 01.06.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 01.06.2020 Typ Doručené
6e Výkresy 01.06.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2020 Typ Odoslané
9 záznam z rokovania 17.08.2020 Typ Interné listy
10 Odpoveď na správu úradu 08.09.2020 Typ Doručené
10a Opis 08.09.2020 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 08.09.2020 Typ Doručené
10c Anotácia 08.09.2020 Typ Doručené
10d Výkresy 08.09.2020 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2020 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 09.10.2020 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 09.10.2020 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2020 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2020 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 26-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku