Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 245-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  245-2020 
(22)  Application Date  30.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G06F 9/00   
(54)  Title  Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Bakaráč Peter, Ing.; Hlavná 106, 900 52 Kuchyňa; SK;
Klaučo Martin, Ing., PhD.; Novohorská 7492/42, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Oravec Juraj, doc. Ing., PhD.; Cintorínska 17, 958 03 Partizánske 1; SK;
Furka Matúš, Ing.; Sládkovičova 995/13, 952 01 Vráble; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 245-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 245-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2020 Type Delivered
1a Opis 30.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.12.2020 Type Delivered
1c Výkresy 30.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 30.12.2020 Type Delivered
1e Plná moc 30.12.2020 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 31.12.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.03.2021 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.05.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 28.05.2021 Type Delivered
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 22.06.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 09.08.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 09.08.2021 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
7c Opis 09.08.2021 Type Delivered
7d Opis 09.08.2021 Type Delivered
7e Obrázok k anotácii 09.08.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2021 Type Internal Letter
PUV 245-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku