Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 245-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  245-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/00   
(54)  Názov  Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bakaráč Peter, Ing.; Hlavná 106, 900 52 Kuchyňa; SK;
Klaučo Martin, Ing., PhD.; Novohorská 7492/42, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Oravec Juraj, doc. Ing., PhD.; Cintorínska 17, 958 03 Partizánske 1; SK;
Furka Matúš, Ing.; Sládkovičova 995/13, 952 01 Vráble; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 245-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 245-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 30.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.03.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.05.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 28.05.2021 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 22.06.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.08.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
7c Opis 09.08.2021 Typ Doručené
7d Opis 09.08.2021 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 09.08.2021 Typ Doručené
PUV 245-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku