Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 245-2000
(11)  Číslo úžitkového vzoru  11 
(21)  Číslo prihlášky  245-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.07.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.11.2000 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23B 4/02   
(54)  Názov  Nepravý losos v oleji 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RYBA, s. r. o.; Košická 4, 825 15 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krtilová Dagmar,, MVDr.; Mamateyova 3, 851 04 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan; Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.07.2010 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.07.2010 
   Maximálna platnosť do  28.07.2010 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
PUV 245-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.08.2000 1 400,00 SKK
x neidentifikovaný poplatok 08.08.2000 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.02.2003 3 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 21.08.2006 6 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 245-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 28.07.2000 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.08.2000 Typ Platba
x neidentifikovaný poplatok 08.08.2000 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.11.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 29.01.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.02.2004 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 20.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 07.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 23.08.2006 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 11.09.2006 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.09.2015 Typ Interné listy
PUV 245-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku