Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 243-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  243-2020 
(22)  Application Date  30.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  26.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A61B 3/16  G01L 27/00  A61F 2/14  B29D 11/02   
(54)  Title  Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov a umelá očná rohovka na účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadenie 
(57)  Abstract  Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov pozostáva z puzdra (2) na umelú očnú rohovku (8), ktoré je umiestnené na výškovo nastaviteľnej regulácii (1) na stojane (5), pričom k puzdru (2) na umelú očnú rohovku (8) je pripojená pumpa (3) na dosiahnutie požadovaného tlaku a manometer (9). Umelá očná rohovka (8) na účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadenie je získaná lisovaním materiálu z priehľadných silikónov založených na adičnej väzbe polydimetylsiloxánov v lisovacej forme, kde jedna časť (13) formy obsahuje požadovaný tvar s vnútorným profilom (Rx) očnej rohovky (8) a druhá časť (14) formy obsahuje požadovaný tvar s vonkajším profilom (Ry) očnej rohovky (8), pričom lisovanie a formovanie umelej očnej rohovky (8) prebieha pri teplote 21 °C ±2 °C v čase do 24 hodín. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Slovenský metrologický ústav; Karloveská 63, 842 55 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Inventor(s)  Rybář Jan, Mgr. Ing., PhD.; Doloplazy 392, 783 56 Olomouc; CZ;
Pavlásek Peter, Ing., PhD.; Pribišová 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.; Hrobákova 9, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK;
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.; Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur; SK;
Chytil Miroslav, Ing.; Včelárska 3, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
 
PUV 243-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 243-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2020 Type Delivered
1a Opis 30.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.12.2020 Type Delivered
1c Výkresy 30.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 30.12.2020 Type Delivered
1e Plná moc 30.12.2020 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 30.12.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 23.03.2021 Type Delivered
5b Príloha inde neuvedená 23.03.2021 Type Delivered
5c Výkresy 23.03.2021 Type Delivered
5d Opis 23.03.2021 Type Delivered
5e Nároky na ochranu 23.03.2021 Type Delivered
5f Anotácia 23.03.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 07.05.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.05.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2021 Type Internal Letter
PUV 243-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku