Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 241-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  241-2020 
(22)  Application Date  23.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F03D 1/02  F03D 7/02  F03D 13/20   
(54)  Title  Žľabovo posilňovaná veterná turbína 
(57)  Abstract  Technické riešenie sa týka veterných turbín, ktoré sú posilňované na zvýšenie účinnosti výkonu a môžu sa uplatniť vo všetkých výkonových kategóriách. Žľab okolo axiálne radených rotorov (7) na spoločnom hriadeli (4) obsahuje nosníky (2) s rebrami (6), na ktorých sú pásy (3), ktorých činnosť súčasne zvyšuje účinnosť, rieši reguláciu pri zmene intenzity a smere vetra a zvyšuje otáčky. Dôsledkom je výrazný pokles nákladovosti a hmotnosti systému a možnosť uplatnenia aj na výrobu vodíka alebo na vykurovanie s podlahovou akumuláciou tepla. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 04 Liptovská Sielnica; SK 
(72)  Inventor(s)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 04 Liptovská Sielnica; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
 
PUV 241-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 241-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.12.2020 Type Delivered
1a Opis 23.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 23.12.2020 Type Delivered
1c Anotácia 23.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 23.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.12.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 27.01.2021 Type Delivered
5a Opis 27.01.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 27.01.2021 Type Delivered
5c Anotácia 27.01.2021 Type Delivered
5d Výkresy 27.01.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 24.02.2021 Type Delivered
7a Nároky na ochranu 24.02.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 06.04.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Type Internal Letter
PUV 241-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku