Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 238-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  238-2020 
(22)  Application Date  22.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public  21.07.2021 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/04  G01N 3/24  G01N 3/28   
(54)  Title  Prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji 
(57)  Abstract  Opísaný je prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji tvorené strihadlom (11), strižníkom (5) a vymeniteľnou strižnicou (6), kde strihadlo (11) zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7), veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15) na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je posuvne uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú v drážke (20) na vloženie vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná strižnica (6) obsahuje vybranie (23) na vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  22.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
 
PUV 238-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 238-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Type Delivered
1a Opis 22.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 22.12.2020 Type Delivered
1c Výkresy 22.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 22.12.2020 Type Delivered
1e Plná moc 22.12.2020 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 17.03.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Type Internal Letter
PUV 238-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku