Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 237-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  237-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 17/00  G01N 25/00  G01K 11/00  G01N 21/00   
(54)  Názov  Meracia sonda najmä na meranie vodíka v hermetickej zóne jadrového reaktora 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUJE, a.s.; Okružná 5, 918 64 Trnava 1; SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majchrák Michal, Ing.; Bernolákova 40, 917 01 Trnava 1; SK;
Dubovský Daniel, Ing.; Viktorínova 21, 919 26 Zavar; SK;
Kolník Miroslav, Ing.; Hviezdoslavova 19, 920 01 Hlohovec 1; SK;
Lietavec Ondrej, Ing.; Hospodárska 850/150, 919 51 Špačince; SK;
Hallon Jozef, Ing., PhD.; Púpavová 691/47, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.; Kostolná pri Dunaji 44, 903 01 Kostolná pri Dunaji; SK;
Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 237-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 237-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Typ Interné listy
5 oznámenie podania rozvoj jadrovej energetiky 06.04.2021 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 07.04.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 07.04.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.04.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.04.2021 Typ Interné listy
PUV 237-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku