Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 236-2020
(11)  Utility Model Number  9300 
(21)  Application Number  236-2020 
(22)  Application Date  21.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  16.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  16.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  17.08.2021 
(51)  International Patent Classification  A21C 13/00  A21D 8/02   
(54)  Title  Inkubátorové vyhrievacie zariadenie 
(57)  Abstract  Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je elektrické zariadenie, ktoré je tvorené digitálnym termostatom (1), na ktorý je napojená vyhrievacia fólia (4). Vyhrievacia fólia (4) sa nachádza medzi dvoma plechovými komponentmi (3) a (5), s ktorými je vodivo spojená. Komponenty (1) a ( 4) spolu s plechovými komponentmi (3) a (5) sú kompaktne umiestnené v kryte (2), vyrobenom z dreva. Drevený kryt (2) je umiestnený na vrchnej časti nádoby (7). Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je do elektrickej siete zapojené pomocou adaptéra (6). Drevený kryt spolu s elektrickými a plechovými komponentmi tvoria spolu s miskou uzavretý prvok. Toto elektrické zariadenie je určené na využitie v potravinárstve a umožňuje efektívne vytvorenie a regulovanie požadovanej teploty pri procese kvasenia cesta umiestneného v nádobe (7). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šabík Michal, Ing.; Štúrova 1673/125, 952 02 Vráble; SK;
Elek Erik, Ing.; Lužná 2451/15, 927 05 Šaľa 5; SK 
(72)  Inventor(s)  Šabík Michal, Ing.; Štúrova 1673/125, 952 02 Vráble; SK;
Elek Erik, Ing.; Lužná 2451/15, 927 05 Šaľa 5; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  21.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 236-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 236-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2020 Type Delivered
1a Opis 21.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 21.12.2020 Type Delivered
1c Anotácia 21.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 21.12.2020 Type Delivered
1e Výkresy 21.12.2020 Type Delivered
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 22.12.2020 Type Sent document
3 Odpoveď na správu úradu 04.01.2021 Type Delivered
3a Identifikátor osoby 04.01.2021 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Type Sent document
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.01.2021 Type Payment
6 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 02.02.2021 Type Sent document
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 08.03.2021 Type Delivered
8a Opis 08.03.2021 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 08.03.2021 Type Delivered
8c Výkresy 08.03.2021 Type Delivered
8d Anotácia 08.03.2021 Type Delivered
8e Obrázok k anotácii 08.03.2021 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2021 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 18.03.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 22.03.2021 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 22.03.2021 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2021 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.09.2021 Type Sent document
PUV 236-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku