Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 236-2018
(11)  Utility Model Number  8577 
(21)  Application Number  236-2018 
(22)  Application Date  20.12.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  06.05.2019 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.08.2019 
(51)  International Patent Classification  B23K 35/22   
(54)  Title  Spájkovacia zliatina 
(57)  Abstract  Spájkovacia zliatina pre vyššie aplikačné teploty obsahuje Al v množstve 2 % až 10 % hmotn. a Li v množstve 0,1 % až 1 % hmotn. s doplnkovým množstvom Zn. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.12.2022 
   Utility Model Validity maximum until  20.12.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 236-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 236-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2018 Type Delivered
1a Opis 20.12.2018 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 20.12.2018 Type Delivered
1c Výkresy 20.12.2018 Type Delivered
1d Plná moc 20.12.2018 Type Delivered
1e Plná moc 20.12.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2018 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2019 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2019 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 13.03.2019 Type Delivered
6b Opis 13.03.2019 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2019 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 28.03.2019 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 28.03.2019 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 28.03.2019 Type Sent document
11 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.03.2019 Type Sent document
13 výsledok rešerše 28.03.2019 Type Internal Letter
14 všeobecný referátnik 28.03.2019 Type Sent document
15 pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Type Internal Letter
16 Odpoveď na správu úradu 17.04.2019 Type Delivered
16a Sprievodný list 17.04.2019 Type Delivered
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2019 Type Internal Letter
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.09.2019 Type Sent document
21 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
22 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
PUV 236-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku