Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 236-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8577 
(21)  Číslo prihlášky  236-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/22   
(54)  Názov  Spájkovacia zliatina 
(57)  Anotácia  Spájkovacia zliatina pre vyššie aplikačné teploty obsahuje Al v množstve 2 % až 10 % hmotn. a Li v množstve 0,1 % až 1 % hmotn. s doplnkovým množstvom Zn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 236-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 236-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 20.12.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.12.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 20.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
6b Opis 13.03.2019 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2019 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 28.03.2019 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 28.03.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 28.03.2019 Typ Odoslané
11 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.03.2019 Typ Odoslané
13 výsledok rešerše 28.03.2019 Typ Interné listy
14 všeobecný referátnik 28.03.2019 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Typ Interné listy
16 Odpoveď na správu úradu 17.04.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 17.04.2019 Typ Doručené
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2019 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.09.2019 Typ Odoslané
21 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
PUV 236-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku