Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 235-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  235-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12F 5/00   
(54)  Názov  Postup prípravy kvasu na výrobu pálenky sterilizáciou a pálenky z neho vydestilované 2.Pálenky vyrobené z kvasu podľa bodu č.1, ako výsledný produkt z pálenice po destilácii. 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kuma František; Selec 88, 913 36 Selec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuma František; Selec 88, 913 36 Selec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  78-2018 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 235-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 235-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 19.12.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.12.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 19.12.2018 Typ Doručené
1d Sprievodný list 19.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.12.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2019 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.01.2019 Typ Platba
5 Oznámenie k poplatkom 21.01.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.03.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 27.03.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.06.2019 Typ Odoslané
9 Žiadosť inde neuvedená 07.08.2019 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 07.08.2019 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 13.08.2019 Typ Odoslané
11 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 11.09.2019 Typ Interné listy
12 rozhodnutie o zastavení konania 19.09.2019 Typ Odoslané
PUV 235-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku