Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 234-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  234-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 51/00   
(54)  Názov  Organický poľom riadený tranzistor 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POWERTEC s.r.o.; Drotárska cesta 19/a, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nevřela Juraj, Ing., PhD.; Zelená 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Mičjan Michal, Ing., PhD.; Slnečná ulica 2332/43, 900 42 Miloslavov; SK;
Novota Miroslav, Ing., PhD.; Hlinná 163/43, 055 01 Margecany; SK;
Weis Martin, Prof. Ing., DrSc.; Kazanská 1B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice; SK;
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.; Drotárska cesta 6385/19a, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Vardžák Adam, Bc; Obrancov mieru 1151/4, 020 01 Púchov 1; SK;
Sobota Michal, Bc.; Na papiereň 289/1, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom; SK;
Vincze Tomáš, Bc.; Murgaša 59, 940 02 Nové Zámky 2; SK;
Režo Vratislav, Bc.; Žirany 63, 951 74 Žirany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 234-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 234-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 21.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 21.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 31.05.2021 Typ Doručené
5a Nároky na ochranu 31.05.2021 Typ Doručené
5b Opis 31.05.2021 Typ Doručené
5c Výkresy 31.05.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.08.2021 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 12.08.2021 Typ Doručené
7b Výkresy 12.08.2021 Typ Doručené
7c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
PUV 234-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku